051-32283218
درباره ما

درباره الیت:
آدرس : چهار راه خسروی - آخوند خراسانی 4 پارکینگ خسروی طبقه 6 - شرکت ترافیک هوشمند الیت - واحد امور مشترکین.

اشتراک پارکینگ

اشتراک پارکینگ

ظرفیت پارکینگ ها

ظرفیت پارکینگ ها

ورود به سیستم

ورود به سیستم

شارژ حساب

شارژ حساب

دریافت مانده پلاک

دریافت مانده پلاک

ارتباط با ما

تلفن : 051-32283218-20
فاکس : 051-32283211
رایانامه : elite@mashhad.ir
آدرس : مشهد، خیابان شهید اندرزگو، پارکینگ طبقاتی خسروی، طبقه ششم
پیامک : 3000003000
کد تصویر را وارد نمایید

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
یادآوری گذرواژه

یادآوری گذرواژه